• darkblurbg

De tussentijdse toets is een rij-test die verloopt als een echt examen. Door deze toets kun je alvast wennen aan de examensituatie.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator advies.
Aan de hand van dit advies kunnen we zien aan welke onderdelen er nog gewerkt moet worden.

Krijg je een positief advies over de bijzondere verrichtingen, dan heb je voor dit onderdeel vrijstelling op het eerstvolgende praktijkexamen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een tussentijdse toets de kans op slagen aanmerkelijk vergroot.

Meer informatie Gratis proefles